A19 фазасынын карама-каршылыгы

Фазалык Контрастык Микроскоп - бул үлгүдөгү боёкторду көрсөтпөстөн, контрастты чыгаруу үчүн атайын фазалык контраст объектив линзасын жана фазалык контраст слайдерин же фазалык контраст конденсаторун колдонгон кошулма микроскоп. Фазалык контраст тиркемесин тиркөө менен, биз лабораториялык деңгээлдеги биологиялык микроскопту бактерияларды же кан клеткаларын же ар кандай тунук үлгүлөрдү кароо үчүн колдонула турган фазалык контрасттык микроскопторго көтөрө алабыз.